נקמת הצוענייה - הטרובדור

 

הטורבדור מאת ורדי, היא אחת מהאופרות הגדולות והמרשימות ברפרטואר האופראי. הצוענייה אזוצ'נה היא ציר העלילה אשר מתפרסת על פני שני דורות של שנאה, חשדנות, גזענות, פחד ונקמה. ההרצאה חושפת את האופרה דרך הטראומה האישית המובילה למאבק וקיטוב בין מחנות אוייבים.

 

אמיליה בוטווה בהפקת בית האופרה המילטון